Vấn đề ngành dệt nước Anh gặp phải trước khi máy kéo sợi Gien-Ni ra đời là gì?

Máy kéo sợi Gien-Ni ra đời là sự mở đầu cho sự phát triển của ngành công nghiệp dệt ở nước Anh, giải quyết được những vấn đề mà ngành dệt nước Anh gặp phải trước đó. Vậy Vấn đề ngành dệt nước Anh gặp phải trước khi máy kéo sợi Gien-Ni ra đời là gì?

Câu hỏi: Vấn đề ngành dệt nước Anh gặp phải trước khi máy kéo sợi Gien-Ni ra đời là gì?

A. Sự mất cân đối giữa khâu dệt vải và kéo sợi

B. Nguồn bông không đủ để sản xuất

C. Máy móc dệt vải đã lỗi thời

D. Hàng dệt của Anh bị cạnh tranh đối đầu kinh khủng

Đáp án đúng là đáp án A. Vấn đề ngành dệt nước Anh gặp phải trước khi máy kéo sợi Gien-Ni ra đời là Sự mất cân đối giữa khâu dệt vải và kéo sợi.

Lý giải việc chọn đáp án A là đáp án đúng

Trong khi hàng dệt của Anh cháy khách khắp châu Âu thì giữa khâu kéo sợi và dệt vải có sự mất cân đối – cứ 10 người kéo sợi mới đủ cho một thợ dệt. Do đó cần phải sản xuất ra những máy móc để khắc phục thực trạng “ đói sợi ” .

Năm 1764, người thợ dệt Giêm Ha-gri-vơ đã sáng chế ra máy kéo sợi và lấy tên con gái mình đặt cho máy – “máy Gien-ni”. Khác với xa quay tay, người thợ chỉ dùng được một cọc suốt, máy Gien-ni đã sử dụng từ 16-18 cọc suốt và chỉ do một công nhân điều khiển. 

Nhờ những ý tưởng trên, hiệu suất lao động trong ngành kéo sợi tăng lên rất nhiều. Năm 1785, kĩ sư Ét-mơn Các-rai đã sản xuất được máy dệt chạy bằng sức nước, đưa hiệu suất tăng gần 40 lần so với dệt tay. Cùng với những nâng cấp cải tiến về máy móc, kĩ thuật nhuộm màu và in hoa cũng có bước tiến lớn, thôi thúc ngành dệt tăng trưởng .
Như vậy trước khi máy kéo sợi Gien-Ni sinh ra nước Anh gặp phải yếu tố mất cân đối giữa khâu dệt vải và kéo sợi .

Giải thích nguyên nhân không chọn các phương án còn lại

Các giải pháp còn lại chưa đúng vì những nguyên do đơn cử như sau :

+ Phương án B. Vấn đề ngành dệt nước Anh gặp phải trước khi máy kéo sợi Gien-Ni ra đời là Nguồn bông không đủ để sản xuất là đáp án sai, bởi vì thực tế nguồn bông không hề thiếu mà là giữa khâu kéo sợi và dệt vải có sự mất cân đối- cứ 10 người kéo sợi mới đủ cho một thợ dệt

+ Phương án C. Vấn đề ngành dệt nước Anh gặp phải trước khi máy kéo sợi Gien-Ni ra đời là Máy móc dệt vải đã lỗi thời là đáp án sai, bởi vì thời lúc bấy giờ chưa có máy móc được sử dụng vào công nghiệp dệt, mà chủ yếu là bằng sức người.

+ Phương án D. Vấn đề ngành dệt nước Anh gặp phải trước khi máy kéo sợi Gien-Ni ra đời là Hàng dệt của Anh bị cạnh tranh quyết liệt là đáp án sai bởi vì thời điểm đó hàng dệt của Anh bán chạy khắp châu Âu và không bị cạnh tranh bởi đối thủ từ các quốc gia khác.

Như vậy, đáp án đúng và đầy đủ nhất là đáp án A. Vấn đề ngành dệt nước Anh gặp phải trước khi máy kéo sợi Gien-Ni ra đời là Sự mất cân đối giữa khâu dệt vải và kéo sợi.

Source: https://1xbets.net
Category : Thể Thao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.