Tìm hiểu cách ĐẶT ĐỘ, SOI KÈO BÓNG ĐÁ toàn tập

SOI KÈO | Bảng hướng dẫn xem và giải thích tỷ lệ độ, cách soi kèo bóng đá ngoại hạng, C1, World Cup ….Tổng hợp các kĩ năng áp dụng một cách khoa học nhất khi bắt kèo các trận đấu bóng đá.

Tìm hiểu cách đặt ĐỘ, KÈO BÓNG ĐÁ toàn tập

I / Giải thích chung về đặt độ và soi kèo bóng đá

1. Đội đứng trước là đội chủ nhà, đứng sau là đội khách, tương ứng là tỷ suất nhân điểm .

– Cột tỷ suất biểu lộ đội nào cửa trên, đội nào cửa dưới. Số 0 đứng ở phía đội nào thì đội đó được gọi là đội cửa trên và là đội chấp
– Tỷ lệ dưới các cột Chủ nhà, Khách là tỷ suất nhân điểm của 2 đội, tùy từng trận đấu, thậm chí còn tùy từng phút khi trận đấu diễn ra mà tỷ suất này biến hóa. VD : 1.0, 0.9, 0.84, 0.98, …
1.0 có nghĩa là khi thành viên đặt 100 đ, nếu thắng cược sẽ thắng đủ 100 đ. 0.9, 0.84, 0.98 …. Có nghĩa là khi thành viên đặt 100 đ, nếu thắng cược sẽ thắng số điểm lần lượt là 90 đ, 84 đ, 98 đ …

Cả 2 trường hợp trên, nếu thành viên thua cược, sẽ mất toàn bộ số điểm đã đặt cược.

Nhưng có 1 trường hợp, đó là Open dấu âm ( – ) trước tỷ suất. ( – 0.94, – 0.85 … ). Khi đó nếu thắng cược, số điểm thành viên giành được đúng bằng số điểm đã đặt cược, Ví dụ : Đặt 100 điểm nếu thắng cược sẽ giành được 100 điểm. Nhưng nếu thua cược, thành viên chỉ phải mất 94 điểm ( tương ứng với – 0.94 ), 85 điểm ( tương ứng với – 0.85 ) …
Lưu ý : Ở tỷ suất châu Á, nếu bạn thắng cược thì trong mọi trường hợp đều được hoàn trả lại hàng loạt số tiền đã đặt cược
Một số trường hợp minh họa ( Ở đây dấu x được hiểu là phép nhân ) :

Trận đấu

Chủ nhà

Tỷ lệ

Khách

MU – Chelsea 1.0 0 : 0 0.9

– Tỷ lệ 0 : 0 ( hoà-được-thua ) : Nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hoà, thành viên lựa chọn đội nào cũng sẽ được trả lại điểm đặt. Còn nếu một trong hai đội thắng, thành viên chọn đội nào sẽ được điểm thưởng theo tỷ suất .
Theo ví dụ trên, chọn MU ( tỷ suất 1.0 ) thì số điểm thưởng giành được khi MU thắng = 1.0 x điểm đặt. Còn nếu đặt Chelsea ( tỷ suất 0.9 ) thì số điểm thưởng giành được khi Chelsea thắng = 0.9 x điểm đặt .

Trận đấu

Chủ nhà

Tỷ lệ

Khách

MU – Chelsea 0.84 1/4 : 0 – 0.94

– Tỷ lệ 1/4 : 0 ( Chelsea chấp đồng banh nửa trái ). Nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hoà, chọn Chelsea sẽ chỉ mất nửa số điểm lẽ ra phải mất, chọn MU sẽ được nửa số điểm lẽ ra phải được. Nếu MU hoặc Chelsea thắng, thành viên chọn đội thắng sẽ được thưởng đủ điểm theo tỷ suất .
Theo tỷ lê trên, nếu MU thắng ( tỷ suất 0.84 ), thành viên đặt cửa MU sẽ giành được số điểm thưởng = 0.84 x điểm đặt. Nếu trận đấu có tỷ số hòa, thành viên đặt cửa MU sẽ giành được số điểm thưởng = 1/2 x 0.84 x điểm đặt .
Trong trường hợp này, ở cửa của Chelsea, có Open dấu âm ( – ). Nếu Chelsea thắng, thành viên đặt cửa Chelsea sẽ giành được số điểm thưởng = 1.0 x điểm đặt. Nếu Chelsea thua, thành viên đặt cửa Chelsea sẽ chỉ mất đi số điểm = 0.94 x điểm đặt. Nếu trận đấu hòa, thành viên đặt cửa Chelsea sẽ mất số điểm = 1/2 x 0.94 x điểm đặt .

Trận đấu

Chủ nhà

Tỷ lệ

Khách

MU – Chelsea 0.98 0 : 50% 0.92

– Tỷ lệ 0 : 50% ( MU chấp nửa trái ). Nếu trận đấu có tỷ số hoà, chọn MU sẽ mất hàng loạt số điểm đặt, còn chọn Chelsea ( tỷ suất 0.92 ) sẽ giành được số điểm thưởng = 0.92 x điểm đặt. Trường hợp MU thắng, thành viên chọn MU sẽ được số điểm thưởng = 0.98 x điểm đặt. Trường hợp Chelsea thắng, thành viên chọn Chelsea sẽ giành được số điểm thưởng = 0.92 x điểm đặt .

Trận đấu

Chủ nhà

Tỷ lệ

Khách

MU – Chelsea 0.75 3/4 : 0 – 0.85

– Tỷ lệ 3/4 : 0 ( Chelsea chấp 1 trái ăn nửa ). Điểm đặc biệt quan trọng ở tỷ suất này là nếu Chelsea chỉ thắng với cách biệt 1 bàn ( 1-0, 2-1, 3-2 … ) thì chỉ giành được 50% số điểm lẽ ra phải được. Như với tỷ suất trên, thành viên chọn Chelsea sẽ giành số điểm thưởng = 1/2 x điểm đặt ( do tỷ suất ở Chelsea có dấu ( – ) đứng trước ). Và thành viên chọn MU sẽ chỉ mất số điểm = 1/2 x điểm đặt
Nếu Chelsea hòa hoặc thua thì đương nhiên thành viên chọn Chelsea sẽ mất số điểm đặt nhưng chỉ mất số điểm = 0.85 x điểm đặt .
Nếu Chelsea thắng với cách biệt trên 1 bàn ( 2-0, 3-0, 4-1, … ) thì thành viên chọn Chelsea sẽ giành được số điểm = 1.0 x điểm đặt .
Đối với thành viên chọn MU thì ngoại trừ trường hợp Chelsea thắng với cách biệt 1 bàn ( đã lý giải ở trên ) trong các trường hợp khác. Nếu MU thắng hoặc hòa, thì thành viên chọn MU sẽ giành số điểm thưởng = 0.75 x điểm đặt. Còn MU thua thì thành viên chọn MU sẽ mất hàng loạt số điểm đặt .

Trận đấu

Chủ nhà

Tỷ lệ

Khách

MU – Chelsea 0.95 0 : 1 0.95

– Tỷ lệ 0 : 1 ( MU chấp 1 hoà ). Nếu MU thắng với cách biệt đúng 1 bàn ( 1-0, 2-1, 3-2, … ) thì thành viên chọn đội nào cũng được hoàn trả lại điểm số đã đặt. Nếu MU thắng với cách biệt từ 2 bàn trở lên ( 2-0, 3-1, 3-0, 4-0, … ) thì thành viên chọn MU sẽ giành được số điểm thưởng = 0.95 x số điểm đặt còn thành viên chọn Chelsea sẽ mất hết số điểm đặt .
Các trường hợp còn lại ( hai đội hòa hay MU thua ) thì thành viên chọn Chelsea sẽ giành số điểm thưởng = 0.95 x số điểm đặt còn thành viên chọn MU sẽ mất hàng loạt số điểm đặt .

Trận đấu

Chủ nhà

Tỷ lệ

Khách

MU – Chelsea 0.82 1 1/4 : 0 – 0.92

– Tỷ lệ 1 1/4 : 0 ( Chelsea chấp 1 trái thua nửa ). Nếu Chelsea thắng với cách biệt đúng 1 bàn ( 1-0, 2-1, 3-2, … ), thành viên chọn Chelsea sẽ mất nửa số điểm lẽ ra phải mất tức là = 1/2 x 0.92 x điểm đặt ( do tỷ suất của Chelsea có dấu ( – ) đứng trước ), còn thành viên chọn MU sẽ được nửa số điểm lẽ ra phải được = 1/2 x 0.82 x điểm đặt .
Nếu Chelsea thắng với cách biệt từ 2 bàn trở lên ( 2-0, 3-0, 3-1, 4-0, … ), thành viên chọn Chelsea sẽ giành hàng loạt số điểm thưởng theo tỷ suất = 1.0 x điểm đặt và ngược lại thành viên chọn MU sẽ mất hàng loạt số điểm đặt. Các trường hợp còn lại ( như hai đội hòa hay MU thắng ) thì thành viên chọn MU sẽ giành số điểm thưởng = 0.82 x điểm đặt còn thành viên chọn Chelsea sẽ mất số điểm = 0.92 x điểm đặt .

Trận đấu

Chủ nhà

Tỷ lệ

Khách

MU – Chelsea 0.83 0 : 1 50% – 0.93

– Tỷ lệ 0 : 1 50% ( MU chấp 1 trái rưỡi ). Ở tỷ suất này, thành viên chọn MU sẽ chỉ giành được số điểm thưởng = 0.83 x điểm đặt nếu MU thắng với cách biệt trên 1 bàn ( 2-0, 3-0, 3-1, … ) và khi đó, thành viên chọn Chelsea sẽ mất số điểm = 0.93 x điểm đặt ( do tỷ suất của Chelsea có dấu ( – ) đứng trước ). Mọi trường hợp khác ( MU thắng với cách biệt đúng 1 bàn, hòa hoặc thua Chelsea ) thì thành viên chọn MU sẽ mất hàng loạt số điểm đặt còn thành viên chọn Chelsea sẽ được số điểm thưởng = 1.0 x điểm đặt .

Trận đấu

Chủ nhà

Tỷ lệ

Khách

MU – Chelsea 0.96 1 3/4 : 0 0.94

– Tỷ lệ 1 3/4 : 0 ( Chelsea chấp 2 trái ăn nửa ) : Nếu Chelsea thắng với cách biệt đúng 2 bàn ( 2-0, 3-1, 4-2, … ), thành viên chọn Chelsea sẽ chỉ ăn nửa số điểm lẽ ra phải được = 1/2 x 0.94 x điểm đặt, còn thành viên chọn MU sẽ chỉ mất nửa số điểm lẽ ra phải mất = 1/2 x điểm đặt. Nếu Chelsea thắng với cách biệt trên 2 bàn, thành viên chọn Chelsea sẽ được thưởng đủ điểm theo tỷ suất = 0.94 x điểm đặt và ngược lại thành viên chọn MU sẽ mất hàng loạt số điểm đặt. Các trường hợp khác ( Chelsea thắng với cách biệt 1 bàn, hòa hay thua MU ), thành viên chọn Chelsea sẽ mất hàng loạt số điểm đặt còn thành viên chọn MU sẽ giành số điểm thưởng = 0.96 x điểm đặt .

Trận đấu

Chủ nhà

Tỷ lệ

Khách

MU – Chelsea 0.89 0 : 2 – 0.99

– Tỷ lệ 0 : 2 ( MU chấp 2 hoà ). Nếu MU thắng với cách biệt đúng 2 bàn ( 2-0, 3-1, 4-2, … ) thì không có ai thắng hay thua, thành viên chọn đội nào cũng sẽ được trả lại hàng loạt số điểm đã đặt. Nếu MU thắng với cách biệt trên 2 bàn, thì thành viên chọn MU sẽ giành đủ điểm thưởng theo tỷ suất = 0.89 x điểm đặt và ngược lại thành viên chọn Chelsea sẽ mất số điểm đặt theo tỷ suất = 0.99 x điểm đặt ( do tỷ suất của Chelsea có dấu ( – ) đứng trước ). Các trường hợp còn lại ( MU thắng với cách biệt 1 bàn, hòa hoặc thua Chelsea ), thành viên chọn MU sẽ mất hàng loạt số điểm đặt còn thành viên chọn Chelsea sẽ giành số điểm thưởng = 1.0 x điểm đặt .

2. Giải thích Tỷ lệ Tổng số bàn thắng

Tổng số bàn thắng ( TSBT ) : Là tổng số bàn thắng mà cả 2 đội ghi được trong trận đấu. Ví dụ : trận đấu giữa MU và Chelsea có tỷ số là 2-2 tức là TSBT của trận đấu đó = 4 .
Tỷ lệ TSBT được tính là nhiều hơn TSBT hoặc ít hơn TSBT trong trận đấu đó .
Nếu thành viên Dự kiến trận đấu có TSBT cao hơn tỷ suất được đưa ra thì thành viên sẽ chọn Cửa trên ( Tiếng Anh là Over )
Nếu thành viên Dự kiến trận đấu có TSBT ít hơn tỷ suất được đưa ra thì thành viên sẽ chọn Cửa dưới ( Tiếng Anh là Under )
VD : Tỷ lệ TSBT trong trận MU – Chelsea là 2 50%
– Nếu thành viên Dự kiến trận đấu có số bàn thắng nhiều hơn 2 bàn thì thành viên sẽ chọn Cửa trên. Và thành viên sẽ thắng cược khi TSBT của trận đấu đó lớn hơn 2 bàn ( ví dụ điển hình với những tác dụng như 2-1, 1-2, 3-0, 0-3, … )
– Nếu thành viên Dự kiến trận đấu có số bàn thắng ít hơn 2 bàn thì thành viên sẽ chọn Cửa dưới. Và thành viên sẽ thắng cược khi TSBT của trận đấu nhỏ hơn 2 bàn ( ví dụ điển hình với những tác dụng như 0-0, 1-1, 0-1, 1-0, … )
Cũng giống như tỷ suất Châu Á Thái Bình Dương, tỷ suất TSBT cũng có tỷ suất nhân điểm so với từng Cửa .

Một số trường hợp của Tỷ lệ TSBT:

* Tỷ lệ TSBT: 2

Trận đấu

Trên

Tỷ lệ

Dưới

MU – Chelsea 1.0 2 0.9

Nếu TSBT của trận đấu là 0 hoặc 1 thì thành viên chọn Cửa dưới sẽ giành số điểm thưởng = 0.9 x Điểm đặt. Còn thành viên chọn Cửa trên sẽ mất hàng loạt số điểm đặt
Nếu TSBT = 2 thì điểm đặt sẽ được hoàn trả cho cả 2 bên. Nghĩa là không có ai thắng và không có ai thua .
Nếu TSBT lớn hơn 2 ( tức là từ 3 bàn trở lên ), thành viên chọn Cửa trên sẽ giành số điểm thưởng = 1.0 x Điểm đặt

* Tỷ lệ TSBT: 2 1/4

Trận đấu

Trên

Tỷ lệ

Dưới

MU – Chelsea 0.8 2 1/4 0.9

Nếu TSBT của trận đấu là 0 hoặc 1 thì thành viên chọn Cửa dưới sẽ giành hàng loạt số điểm thưởng = 0.9 x Điểm đặt
Nếu TSBT = 2 thì thành viên chọn Cửa dưới sẽ chỉ được 50% số điểm thưởng lẽ ra phải được = 1/2 x 0.9 x Điểm đặt. Còn thành viên chọn Cửa trên sẽ chỉ mất 50% số điểm lẽ ra phải mất = 1/2 x Điểm đặt
Nếu TSBT lớn hơn 2 ( từ 3 bàn trở lên ), thành viên chọn Cửa trên sẽ giành số điểm thưởng = 0.8 x Điểm đặt. Còn thành viên chọn Cửa dưới sẽ mất hàng loạt số điểm đặt .

* Tỷ lệ TSBT: 2 1/2

Trận đấu

Trên

Tỷ lệ

Dưới

MU – Chelsea 0.80 2 50% – 0.9

Nếu TSBT là 0, 1 hoặc 2 thì thành viên chọn Cửa dưới sẽ giành số điểm thưởng = 1.0 x Điểm đặt. Còn thành viên chọn Cửa trên sẽ mất hàng loạt số điểm đặt .
Nếu TSBT lớn hơn 2 ( từ 3 bàn trở lên ), thành viên chọn Cửa trên sẽ giành số điểm thưởng = 0.8 x Điểm đặt. Còn thành viên chọn Cửa dưới sẽ mất số điểm = 0.90 x Điểm đặt .

* Tỷ lệ TSBT: 2 3/4

Trận đấu

Trên

Tỷ lệ

Dưới

MU – Chelsea – 0.9 2 3/4 0.9

Nếu TSBT của trận đấu là là 0, 1 hoặc 2 thì thành viên chọn Cửa dưới sẽ giành số điểm thưởng = 0.9 x Điểm đặt. Còn thành viên chọn Cửa trên sẽ mất số điểm = 0.9 x Điểm đặt
Nếu TSBT = 3 thì thành viên chọn Cửa trên sẽ giành nửa số điểm thưởng lẽ ra phải được = 1/2 x 1.0 x Điểm đặt. Còn thành viên chọn Cửa dưới sẽ mất nửa số điểm lẽ ra phải mất = 1/2 x Điểm đặt .
Nếu TSBT lớn hơn 3 ( từ 4 trở lên ), thành viên chọn Cửa trên sẽ giành số điểm thưởng = 1.0 x Điểm đặt .

* Tỷ lệ TSBT: 3

Trận đấu

Trên

Tỷ lệ

Dưới

MU – Chelsea 1.0 3 0.9

Nếu TSBT của trận đấu là 0, 1 hoặc 2 thì thành viên chọn Cửa dưới sẽ giành số điểm thưởng = 0.9 x Điểm đặt
Nếu TSBT = 3 thì điểm đặt sẽ được hoàn trả cho cả 2 bên
Nếu TSBT lớn hơn 3 ( từ 4 bàn trở lên ), thành viên chọn Cửa trên sẽ giành số điểm thưởng = 1.0 x Điểm đặt
Các trường hợp khác, lý giải tương tự như như trên

3. Xác định cửa trên, cửa dưới : ( cách ghi khác, cách đọc )

Tùy thuộc vào bóng sẽ xác lập đội nào là cửa trên, đội nào là cửa dưới. Trong bóng sẽ có 2 phần ngăn cách bởi dấu chia ( có 1 số ít 0 và có 1 phân số, số 0 hướng về phía đội nào đội đó là cửa trên. Ví dụ :
Arsenal – MU : 0 : 0 là đồng banh ( không có cửa trên, cửa dưới )
Chelsea – Liverpool : 0 : 1/4 thi Chelsea là cửa trên
Wigan – MU : 3/4 : 0 thì MU là cửa trên
Đặt cược và cách tính điểm

0 : 0 bóng đồng banh

Nếu 2 đội hoà nhà cái sẽ hồi đúng số điểm đặt cược cho cả 2 cửa .
Nếu có đội thắng, người chơi đặt cược cho đội thắng sẽ được số điểm ( cả vốn cả điểm thắng ) bằng số điểm đặt * tỷ suất, người chơi đặt cược cho đội thua sẽ mất hàng loạt số điểm .
0 : 1/4 cửa trên chấp hòa thua nửa tiền, cửa dưới ăn nửa tiền .
0 : 1 1/4 Cửa trên chấp 1 thua nửa tiền .

    • 0 : 1 1/2 Cửa trên chấp 1 thua cả tiền.

    • 0 : 1 3/4 Cửa trên chấp 2 trái ăn nửa tiền.

      • ……..

Các kèo tài sửu:

Các kèo tài ( trên ) – Sửu ( dưới ) khá phong phú, hoàn toàn có thể là tổng số bàn thắng, số bàn thắng hiệp 1, số thẻ vàng, thẻ đỏ, số cầu thủ thay người, số lần sút cầu môn …
Người thắng nếu đoán đúng nội dung đó Tài ( trên ) hay ( Sửu ) so với một số lượng ấn định và sẽ nhận được chuyển số điểm ( cả vốn cả điểm thắng ) bằng số điểm đặt * tỷ suất. Người chơi đặt sai sẽ mất hàng loạt số điểm .
Ví dụ : Tổng số bàn thắng : 2 50% : 1.85 – 2.05
Nếu trận đấu kết thúc với trên 3 bàn thắng người chơi đặt Tài sẽ thắng và sẽ nhận được chuyển số điểm ( cả vốn cả điểm thắng ) bằng số điểm đặt * 1,85. Người chơi đặt sai sẽ mất hàng loạt số điểm .
Nếu trận đấu kết thúc với dưới 2 bàn thắng người chơi đặt Sửu sẽ thắng và sẽ nhận được chuyển số điểm ( cả vốn cả điểm thắng ) bằng số điểm đặt * 2,05. Người chơi đặt sai sẽ mất hàng loạt số điểm .

4. Tỷ lệ Châu Âu ( Fixed Odds )

Tỉ lệ Châu Âu sẽ ra dưới dạng Đội 1 – Đội 2 : TL1 – TL2 – TL3
TL1 là tỷ suất cho đội 1 thắng
TL2 là tỷ suất cho 2 đội hoà
TL3 là tỷ suất cho đội 2 thắng
Khi bạn đặt cược, nếu đúng cửa bạn sẽ được nhận lại số điểm ( gồm cả vốn cả điểm thắng ) bằng số điểm đặt cược * Tỷ lệ
Nếu sai bạn mất hàng loạt số điểm đặt cược cho cửa đó

II / Tâm Lí Chiến, Nghe Ngóng :

Trong suốt loạt bài này, chúng tôi đã trình làng với bạn đọc các công thức đáng tìm hiểu thêm trước khi Dự kiến hiệu quả bóng đá, các nguyên tắc Tỷ Lệ trong việc thiết kế xây dựng và nghiên cứu và phân tích “ kèo ”, các thống kê đáng quan tâm và các khuyến nghị đơn cử của giới trình độ nhằm mục đích hướng đến tác dụng tối ưu. Trong vài yếu tố đơn cử, chúng tôi cũng đã lý giải cụ thể trước khi đi đến một Kết luận đơn thuần, dễ nhớ nhất. Trong phần ở đầu cuối này, chúng tôi đúc rút 10 điều có lẽ rằng là cần nhớ nhất so với những ai thích chơi Dự kiến hiệu quả bóng đá .
1 / Không Dự kiến kiểu “ được ăn cả, ngã về không ” như các trò cờ bạc ú tim trên phim ảnh. Cái hơn của người Dự kiến có khoa học chỉ hiện ra sau một quy trình lâu bền hơn, khi mọi mắn mắn, rủi ro đáng tiếc đều đã xảy ra ở mức độ cân đối. Phải đến mức độ này, game show mới nghiêng hẳn về việc giám sát chứ không còn là cờ bạc may rủi nữa. Hãy quên đi kết cục “ đế vương ”, bởi việc Dự kiến có khoa học chỉ hướng đến “ tỷ suất thu chi ” tối đa là 6-4 .
2 / Chính cho nên vì thế, nhu yếu bắt buộc so với người chơi là “ trường vốn ”. Không nhất thiết phải có nhiều tiền, yếu tố là ngân sách bỏ ra so với nguồn vốn phải ở tỷ suất thấp đến mức người chơi hoàn toàn có thể chịu đựng một chuỗi thất bại liên tục mà vẫn giữ vững nguyên tắc Dự kiến của mình. Nhiều người chỉ trích 1/10 thu nhập làm ngân sách chơi Dự kiến bóng đá ( thay vì dùng số tiền ấy xem phim, nghĩa là hoàn toàn có thể đồng ý mất đứt ) .
3 / Không Dự kiến cũng chẳng sao. Phải dứt khoát bỏ lỡ các trận khó đoán ( tức các trận phụ thuộc vào hẳn vào yếu tố may rủi hoặc ngẫu nhiên ). Hãy chờ một thời cơ khác để trổ tài .
4 / Không chơi “ kèo ” lạ ( ví dụ : khi nào thì Rooney lĩnh chiếc thẻ vàng sau đó ). Đây không phải là chỗ để các nghiên cứu và phân tích khoa học phát huy công dụng. Mặt khác, nhà cái khi nào cũng ra tỷ suất thưởng rất thấp để bảo vệ bảo đảm an toàn trong các trường hợp này ( 10 người thua mới có 1 người thắng, với phần thưởng chỉ bằng phần thua của 2 người ). Cũng không chơi các “ kèo ” may rủi trọn vẹn, như ai giao bóng trước .
5 / Phải tàng trữ tác dụng, lập sổ thống kê hoặc ghi nhớ các website có thống kê sẵn để theo dõi mọi thông số kỹ thuật tương quan đến việc Dự kiến .
6 / Luôn ưu tiên Dự kiến thành công xuất sắc cho “ kèo dưới ” .
7 / Nhớ rõ các trường hợp đặc biệt quan trọng theo nghiên cứu và điều tra ( theo dõi ) của riêng mình : tiền đạo A luôn thất bại trước trung vệ X vì “ kỵ jeu ” ; đội B luôn thất bại trên sân Y vì sức ép tâm ý …
8 / Chọn kỹ các “ kèo ” tối ưu để tăng tối đa mức độ thành công xuất sắc khi đoán đúng. Hãng X treo thưởng cao nhất cho tác dụng hòa, hãng Y treo thưởng cao nhất cho hiệu quả chủ nhà thắng, hãng Z có uy tín nhất … Thường thì đã có các chuyên viên trên internet thanh tra rà soát giúp bạn trong yếu tố này .
9 / Không cố “ gỡ ” sau khi đoán sai, không khi nào đặt cược vào những thứ mình không trả được ( nếu đoán sai ). Thậm chí “ gỡ thể diện ” cũng là điều không nên. Phải luôn khách quan với chính mình. Phải đặt câu hỏi : Tóm lại của mình về sức mạnh của một đội vừa thua hoặc thắng đã đúng chuẩn chưa .
10 / Luôn tự tin. Kết quả Dự kiến trong suốt quy trình vĩnh viễn luôn nhờ vào nhiều hơn vào các thống kê giám sát khoa học, nhờ vào ít hơn vào ácc may rủi thuần túy. Hãy tự tin làm chủ game show Dự kiến, cũng như phải luôn ghi nhớ : làm chủ chính mình. Chúc bạn thành công xuất sắc .

III / Phương pháp soi kèo :

Hiện nay trên quốc tế có rất nhiều Nhà Cái là những nơi ra kèo cho tất cả chúng ta chọn. Có rất nhiều mô hình kèo ( kèo châu Á, Châu Âu, Total Goal Over-Under, tỉ số, chẳn lẻ. v.v.. )
Nhà Cái ra kèo dựa vào rất nhiều thông tin có tương quan đến 2 đội sẽ cạnh tranh đối đầu với nhau. Một số thông tin chính như sau :
* Về chất lượng trình độ từng cầu thủ của 2 đội, so sánh nhìn nhận từng vị trí trên sân. Bên cạnh đó còn xét đến các yếu tố nhý cầu thủ bị chấn thương, cầu thủ bị treo giò …. . Tóm lại đây là thông tin quan trọng nhất để nhà cái ra kèo .
* Về phong độ của 2 đội tại thời gian ra kèo .
* Về đội nào Sân nhà, đội nào sân khách. Lộ trình chuyển dời của đội khách bao xa ?
* Về số điểm cũng như thứ hạng của 2 đội .
* Về những đội bóng có tiếng được nhiều fan hâm mộ ( theo tâm ý của đại đa số chọn các đội bóng này ) .
* Về thời tiết .
* Về thành tích cạnh tranh đối đầu giữa 2 đội .
* Về việc HLV sẽ đưa đội hình ra sân như thế nào ? thường thì thông tin này chỉ biết trước trận đấu 30 ′ vì vậy kèo nhà cái sẽ đổi khác liên tục ở thời gian này .
Những thông tin trên thì Nhà Cái sẽ update rất đúng mực trải qua mạng lưới kỹ thuật rất phức tạp, đương nhiên là họ nắm thông tin rất nhiều so với tất cả chúng ta. Tóm lại nhà cái đã ra kèo khởi đầu thì tỉ lệ cửa trên thắng kèo hay cửa dưới thắng kèo không trên lệch bao nhiêu, hoàn toàn có thể nói là 50-50. Nhà cái ra kèo khởi đầu từ rất sớm hoàn toàn có thể là trước 3, 4 ngày. Dĩ nhiên là họ dựa vào những thông tin trên để ra kèo khởi đầu. Từ thời gian ra kèo cho đến khi đóng kèo ( thường trước 2 ′ khi trận đấu mở màn ). Kèo bắt đầu sẽ được biến hóa liên tục theo từng thời gian mà số ngýời tham gia cá cýợc đặt cược. Nếu tỉ lệ đặt vào cửa trên nhiều thì kèo sẽ giảm tiền ăn cho cửa trên, nếu số ngýời tham gia đặt cược liên tục đổ vào cửa trên thì kèo sẽ biến hóa, vd từ chấp 0,5 trái lên 0,5 + 1 trái. Nguợc lại nếu nhiều người chọn cửa dýới thì kèo sẽ giảm tiền ăn cho cửa dưới và hoàn toàn có thể sẽ đổi khác kèo, vd từ 0,5 trái xuống 0 + 0,5 trái .
Thông thường thì có những kèo biến hóa rất ít về giá so với kèo khởi đầu. Đôi lúc tất cả chúng ta sẽ thấy giá của nó khi tăng khi giảm nhưng không đáng kể. Trường hợp này thì nhà cái sẽ có doanh thu ( về lai ) vì số người đánh cửa trên gần như bằng số người đánh cửa dưới .
Kèo tan ( running hoặc Jalan ) của nhà cái ra theo thời gian trận đấu đang diễn ra ( chỉ vận dụng cho các trận có hình, có trực tiếp ), với 1 đội ngũ chuyên viên về thông tin, họ theo dõi diễn biến trận đấu sẽ lập ra kèo tan và cân đối về số tiền đặt cược để quyết định hành động đổi khác gía kèo. Nhưng có 1 qui tắc bất di bất dịch là giá tiền cho kèo trên sẽ giảm theo thời hạn và total goal Over cũng giảm theo thời hạn nếu chua có tỉ số. Khi có tỉ số thì chỉ sau 1 tới 2 ′ là họ lập ra kèo tan cho thời gian mới .
Để Giao hàng cho những người tham gia cá cược thì Nhà Cái phải lập ra 1 website rất công phu, phải có độ bảo đảm an toàn và độ an toàn và đáng tin cậy cao. Ngoài ra còn có các đội ngũ kỹ thuật, đội ngũ giải quyết và xử lý thông tin, đội ngũ Giao hàng … Chi tiêu cho việc Giao hàng cũng không nhỏ đồng thời phải đóng thuế cho cơ quan chính quyền sở tại. Để duy trì được lâu dài hơn thì Nhà Cái phải có doanh thu .

Lợi nhuận của nhà cái bao gồm :

1. Lãi suất ngân hàng nhà nước trên tổng số số tiền toàn bộ các thông tin tài khoản của người tham gia cá cược. Các bạn đừng xem thường khoản này vì hoàn toàn có thể nói đó là doanh thu rất lớn và vô hình dung mà mỗi 1 thành viên khi chơi cá cược không hề hay biết .
2. Ăn chênh lệch lai giữa tổng số tiền cửa trên và cửa dưới sau khi đã được cân đối .
3. Yếu tố suôn sẻ trong cá cược : nếu xảy ra trường hợp người chơi đánh vào 1 cửa mà thắng kèo thì nhà cái sẽ lổ nhưng không nhiều vì giá kèo sẽ tăng theo xu thế đánh vào 1 cửa. Ngược lại nếu người chơi thua thì nhà cái sẽ thắng lớn .

IV. Người chơi – Punter

Người chơi cá cược là toàn bộ mọi người có niềm đam mê bóng đá và có máu cờ bạc, gọi chung là các Punter. Các Punter sẽ chọn kèo được đưa ra từ nhà cái, thường thì Punter chọn kèo dựa vào sự hiểu biết của mình qua các thông tin báo chí truyền thông, qua những website nói về bóng đá và về thành tích của đội bóng. v.v.. tóm lại đó chỉ là những thông tin bên ngoài ( Outside Info ) .
Những thông tin này ( Outside info ) cũng chiếm một phần quan trọng trong việc chọn kèo, nhưng độ đáng tin cậy thắng kèo chỉ ở mức trung bình hoặc dưới mức trung bình ( Win tip are Average Confident or Low Confident ). Để tăng thêm độ an toàn và đáng tin cậy khi chọn kèo, Punter chớp lấy những thông tin từ nhà cái. Đây chính là những thông tin bên trong ( Inside Info ). Chắc các bạn cũng đã từng nghe qua hoặc thấy trên một số ít website bán tip có ghi dòng chữ “ Inside Tip ”, nói chung là họ sẽ chọn kèo “ Inside tip ” cho bạn với điều kiện kèm theo là bạn phải gửi tiền vào thông tin tài khoản của họ trước. Nói chung Inside tip có độ đáng tin cậy thắng kèo rất cao trên 75 % nhưng phải chi trả 1 số tiền cho việc này cũng không hề ít .
Cách chớp lấy những thông tin từ nhà cái ( Inside info ) : đây là quy trình yên cầu sự kiên trì và thời hạn của các bạn vì để triển khai được các bạn phải thực thi các bước sau :
* Bước 1 : Cập nhật ngay kèo khởi đầu của nhà cái ( thường nhà cái ra kèo khởi đầu trước 3 đến 4 ngày diễn ra trận đấu ). Các bạn nên tạo 1 file word để lưu dữ liệu hay chọn 1 ứng dụng nào đó để lưu. Tốt nhất là lập trình trên Excel để lưu và theo dõi kèo. Lưu ý không cần phải update hết toàn bộ các kèo, chỉ chọn các giải mà các bạn thích đánh, thường thì là EPL ( ngoại hạng Anh ), SPL ( Tây Ban Nha ), ISA ( Seire A ), GBL ( Đức ), FRL ( Pháp ), Champion League, Uefa Cup v.v. .
* Bước 2 : Phải theo dõi việc đổi khác kèo của nhà cái tiếp tục bằng cách mỗi ngày update kèo khoản 4 lần ( cứ khoản 6 giờ update 1 lần ) .
* Bước 3 : Ngày ở đầu cuối diễn ra trận đấu phải update 8 lần ( khoản 3 giờ 1 lần ) .
* Bước 4 : Trước trận đấu 1 giờ các bạn phải thống kê lại kèo. Việc thống kê rất dễ thực thi thường chỉ có 3 trường hợp xảy ra .
Trường hợp 1 : Giá kèo không biến hóa hoặc không đổi khác nhiều
Vd : kèo khởi đầu Mu-Liverpool 0.25 [ 0.85 ] [ – 0.90 ] kèo trước trận đấu 1 giờ Mu-Liverpool 0.25 [ 0.83 ] [ – 0.88 ] hoặc Mu-Liverpool 0.25 [ 0.87 ] [ – 0.92 ] Trường hợp 2 : Giá kèo trên tăng so với kèo khởi đầu
Vd : kèo khởi đầu Mu-Liverpool 0.25 [ 0.85 ] [ – 0.90 ] kèo trước trận đấu 1 giờ Mu-Liverpool 0.25 [ 0.75 ] [ – 0.80 ] hoặc Mu-Liverpool 0.5 [ 0.95 ] [ – 0.95 ] Trường hợp 3 : Giá kèo dưới tăng so với kèo bắt đầu
Vd : kèo bắt đầu Mu-Liverpool 0.25 [ 0.85 ] [ – 0.90 ] kèo trước trận đấu 1 giờ Mu-Liverpool 0.25 [ – 0.88 ] [ 0.83 ] hoặc Mu-Liverpool 0.0 [ 0.82 ] [ – 0.87 ] Nhà Cái ( Banker ) đổi khác giá kèo phụ thuộc vào “ số tiền ” đặt cược vào kèo trên và kèo dưới của các Punter. Chú ý : ở đây là “ số tiền ” đặt vào kèo trên và kèo dưới, chứ không phải số Punter chọn kèo trên và kèo dưới .
Xét cho từng trường hợp đơn cử :
Trường hợp 1 : Giá kèo không đổi khác hoặc không biến hóa nhiều có nghĩa là Tổng số tiền đặt vào kèo trên = kèo dưới. Trường hợp này nhà cái có lợi nhất ( ăn lai trung gian ) và không cần chăm sóc đến tác dụng trận đấu. Đối với trường hợp này nhà cái không khi nào nhúng tay vào và các bạn hoàn toàn có thể yên tâm chọn kèo theo những thông tin bên ngoài ( Outside info ). Càng kiếm được nhiều Outside info thì độ an toàn và đáng tin cậy khi chọn kèo càng cao. Cũng hoàn toàn có thể dựa vào các website đưa ra không tính tiền tip như Asianbookie, * * * * *, Asiabookie, Activeodds, Gooner, 007 soccerspick ( xin admin Tanthien được cho phép tôi đưa ra 1 vài trang web này ) … rất nhiều không tiện nói ra hết. Tóm lại các bạn cố gắng nỗ lực tích lũy cho mình nhiều thông tin ( Outside info ) càng nhiều càng tốt để làm cơ sở chọn kèo khi gặp phải trường hợp 1 .

V. Cách chọn kèo – Tham khảo

Trường hợp 1 : Giá kèo không biến hóa hoặc biến hóa không đáng kể, đây là trường hợp thường xảy ra nhất chiếm khoản 65 %. Như đã trình diễn sơ qua về việc chọn kèo cho trường hợp này ở phần 2. Nhưng để khám phá một cách thâm thúy hơn và đưa ra những nhận định và đánh giá chọn kèo hài hòa và hợp lý và Xác Suất thắng kèo cao thì ngoài những thông tin bên ngoài còn phải phối hợp với sự thống kê cho từng giải đấu đơn cử, đặc biệt quan trọng chú trọng vào 3 giải đấu quan trọng và được nhiều người ưa thích đó là Giải ngoại hạng Anh ( EPL ), Serie A ( ISA ) và Giải TBN ( SPL ) .
Trường hợp 2 : Giá kèo trên tăng so với kèo khởi đầu nghĩa là tổng số tiền đặt vào cửa trên nhiều hơn so với cửa dưới, đây là trường hợp chiếm khoản 25 % sau khi thống kê. Trong trường hợp này tôi chia thành 2 nhóm kèo
Nhóm A : Đối với các loại kèo trên chấp banh từ 1 trái trở xuống nghĩa là nếu kèo trên thắng cách biệt 1 trái hoặc 2 trái trở lên thì từ hoà tiền cho đến thắng 50% kèo hay cả kèo .

Nhận định & phân tích :

– Thứ nhất kèo khởi đầu nhà cái đưa ra kèo trên chấp banh hoàn toàn có thể là 1/4 hoặc 50% hoặc 3/4 với kèo như vậy tất cả chúng ta hoàn toàn có thể thấy rằng trình độ, lực lượng đối sánh tương quan giữa 2 đội không chênh lệch nhiều cũng như năng lực thắng kèo của kèo trên không chênh lệch bao nhiêu so với kèo dưới ( hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm tỉ lệ kèo Châu Âu sẽ thấy rõ .
– Thứ hai nhà cái hoặc các đội bóng hoàn toàn có thể dàn xếp tỉ số theo khunh hướng có lợi cho họ hay không ? hoàn toàn có thể nói tôi và các bạn đều không biết. Tôi giả thiết nếu họ có dàn xếp tỉ số thì tất cả chúng ta chọn kèo dưới là hài hòa và hợp lý, còn nếu không thì chưa chắc kèo trên thắng sẽ thắng kèo. Như vậy tất cả chúng ta chọn kèo dưới sẽ có lợi hơn .
– Thứ ba về đặc thù quan trọng của trận đấu và trận đấu diễn ra ở tiến trình nào của mùa giải đồng thời phối hợp với 2 yếu tố trên làm cơ sở để chọn kèo như sau :
* * * Giai đoạn đầu mùa giải ( từ vòng 1 đến vòng 12 )
Nếu đội kèo trên đang có số điểm cao hơn đội kèo dưới thì >> > CHỌN KÈO DƯỚI
Nếu đội kèo trên đang có số điểm thấp hơn hoặc bằng đội kèo dưới thì >> > CHỌN KÈO TRÊN
* * * Giai đoạn giữa mùa giải ( từ vòng 13 đến vòng 25 ) >> > Luôn CHỌN KÈO DƯỚI
* * * Giai đoạn cuối mùa giải ( từ vòng 26 đến vòng 3 ) :
Nếu đội kèo trên đang có số điểm cao hơn đội kèo dưới thì >> > CHỌN KÈO TRÊN
Nếu đội kèo trên đang có số điểm thấp hơn hoặc bằng đội kèo dưới thì >> > KHÔNG ĐÁNH VỚI LOẠI KÈO NÀY
Nhóm B : Đối với các loại kèo trên chấp banh từ 1.1 / 4 trái trở lên tới 2 trái. Trong trường hợp này các bạn phải kiên trì chờ đón đừng vội chọn kèo .
Nhận định và nghiên cứu và phân tích :
– Thứ nhất kèo đã được đẩy lên quá cao so với kèo khởi đầu cho nên vì thế rất khó chọn kèo ( nằm trên hay nằm dưới đều ớn lạnh ) .
– Thứ hai nhà cái hoặc các đội bóng thường dàn xếp tỉ số theo hướng có lợi cho kèo trên hoặc có lợi cho kèo dưới. Chắc chắn yếu tố này tất cả chúng ta không hề đoán trước được vì thế theo tôi các bạn không nên chọn kèo từ đầu trận .
Tóm lại KHÔNG ĐÁNH VỚI LOẠI KÈO NÀY .
– Thứ ba : Kèo loại này các bạn hoàn toàn có thể đánh running khi xem trực tiếp trận đấu diễn ra, khi đó tất cả chúng ta dễ phán đoán, điều này yên cầu tài nghệ phán đoán của mỗi người .
Trường hợp 3 : Giá kèo dưới tăng so với kèo bắt đầu nghĩa là tổng số tiền đặt vào cửa dưới nhiều hơn so với cửa trên, đây là trường hợp chiếm tối thiểu khoản 10 % sau khi thống kê. Trong trường hợp này tôi chỉ dựa vào Xác Suất thống kê thắng kèo cho từng loại kèo đơn cử như sau :
– Kèo bắt đầu kèo trên chấp 1/4 trái giảm xuống còn đồng banh hoặc vẫn chấp 1/4 nhưng hạ tiền ăn xuống cho kèo dưới >> > CHỌN KÈO DƯỚI .
– Kèo khởi đầu kèo trên chấp 1/2 trái giảm xuống còn 1/4 hoặc vẫn chấp 1/2 nhưng hạ tiền ăn xuống cho kèo dưới >> > CHỌN KÈO DƯỚI .
– Kèo bắt đầu kèo trên chấp 3/4 trái giảm xuống còn 50% hoặc vẫn chấp 3/4 nhưng hạ tiền ăn xuống cho kèo dưới >> > CHỌN KÈO TRÊN .
– Kèo bắt đầu kèo trên chấp 1 trái giảm xuống còn 3/4 hoặc vẫn chấp 1 nhưng hạ tiền ăn xuống cho kèo dưới >> > CHỌN KÈO DƯỚI .
– Kèo khởi đầu kèo trên chấp 1.1 / 4 trái giảm xuống còn 1 hoặc vẫn chấp 1.1 / 4 nhưng hạ tiền ăn xuống cho kèo dưới >> > CHỌN KÈO DƯỚI .
– Kèo khởi đầu kèo trên chấp 1.1 / 2 trái giảm xuống còn 1.1 / 4 hoặc vẫn chấp 1.1 / 2 nhưng hạ tiền ăn xuống cho kèo dưới >> > CHỌN KÈO TRÊN .
– Kèo bắt đầu kèo trên chấp 1.3 / 4 trái giảm xuống còn 1.1 / 2 hoặc vẫn chấp 1.3 / 4 nhưng hạ tiền ăn xuống cho kèo dưới >> > CHỌN KÈO TRÊN .

Ngoài ra còn có một số loại kèo thay đổi rất nhanh nhưng rất ít xảy ra :

– Kèo bắt đầu kèo trên chấp 1.3 / 4 trái giảm xuống còn 1.1 / 4 >> > CHỌN KÈO DƯỚI .
– Kèo khởi đầu kèo trên chấp 1.1 / 2 trái giảm xuống còn 1 >> > CHỌN KÈO DƯỚI .
so với các kèo chấp 1 1/4 mà trên ăn thấp hơn 1.78 thì đánh trên .
– Kèo bắt đầu kèo trên chấp 1.1 / 4 trái giảm xuống còn 3/4 >> > CHỌN KÈO DƯỚI .
– Kèo khởi đầu kèo trên chấp 1 trái giảm xuống còn 50% >> > CHỌN KÈO DƯỚI .
– Kèo khởi đầu kèo trên chấp 3/4 trái giảm xuống còn 1/4 >> > CHỌN KÈO TRÊN .
– Kèo khởi đầu kèo trên chấp 1/2 trái giảm xuống còn đồng banh >> > CHỌN KÈO TRÊN .

-Trường hợp nhà cái giảm kèo đột ngột do nhà cái nắm bắt được những thông tin về lực lượng của 2 đội. Nếu bạn theo dõi kèo từ ban đầu sẽ rỏ kèo ban đầu không giảm từ từ mà giảm 1 cách đột ngột. Trường hợp này rất ít xày ra nên bạn lưu ý và theo dõi kèo liên tục.

Nếu xảy ra trường hợp giảm kèo thì hãy nằm cửa dưới, còn tăng kèo thì nằm trên. Một trong những nguyên tắc đánh bóng một hòa là tiền cửa trên ngày càng xuống thì phang dưới là đúng sách. Còn tiền cửa trên ngày càng lên thì phang trên là chuẩn .

(Sưu tầm)

Source: https://1xbets.net
Category : Thể Thao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.